සිංහලෙන් ඩිසයින් #02 [ඩිසයින් හෙවත් නිර්මාණ(ය) යනු කුමක්ද ?]

ඩිසයින් හෙවත් නිර්මාණ(ය) යනු කුමක්ද ?

මේ කතාව ඉදිරියට ගෙනයන්නට නම් නිර්මාණවේදය සහ නිර්මාණකරණය හෙවත් ඩිසයින් (Design) යන්නෙන් අදහස් වන අරුත පැහැදිලි කරගත යුතුය. ඩිසයින් වදනෙන් එන අරුත පැහැදිලිව ප්‍රකාශකළහැකි තනි සිංහල වදනක් නැති නිසා මේ ලිපිය පුරාවටම ‘ඩිසයින්’ යන වදන තත්සම වදනක් සේ ගනිමි. සිංහලයේ වදන් අතුරින් මේ අදහස කියන්නට සුදුසුම පදය නිර්මාණ(ය) යන්නයි. ඉතින් අපි ඩිසයින් විෂය ගැන එකිනෙකට වෙනස් සන්දර්භයන් රාශියක කියැවෙන අදහස් එක් තැනකට ගෙන වදන් ලෝකය තුල සංගත නිර්මාණයක් කරන්නට උත්සාහ කරමු. දන්නා වදන් ඇසුරෙන් නව වදන් වලට යමු.

නූතන ලෝකයේ ඩිසයින් යනුවෙන් හැඳින්වෙන ක්‍රියාවලිය පැරණි අදහස් රැසක සංස්කරණයෙන් සකස් වූ (සහ සංස්කරණය වෙමින් පවත්නා) සංවිධිත අදහසකි. එය වඩාත් මූලික මුල්කාලීන අදහස් වන කලාව, ගවේෂණය, ප්‍රායෝගිකත්වය, උපයෝගීතාවය, සෞන්දර්‍ය, සැලසුම් සහගත බව, කාර්‍යක්ෂමතාවය, මුල් ස්වරූපයකින් නැවත නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය, ආකර්‍ෂණය, මෝස්තර, අලෙවිකරණය, තාක්ෂණය වැනි අදහස් රැසක එකතුවක් සේ සැකසී බිහිවූ interdisciplinary අදහසක් ලෙස හඳුනාගැනීම වඩාත් නිවැරදි වේ. තවද එය කලාව නොවේ. විද්‍යාවද නොවේ. නමුදු කලාව සහ විද්‍යාව එකිනෙක හා සහයෝගයෙන් බැඳෙන ස්වභාවය වේ.

මේ අදහස් සියල්ලේ සාරය, එනම් මේ සියලු කරුණු මඟින් කියවෙන තනි අදහසේ ස්වභාවය මෙසේ විග්‍රහ කරගත හැකියි. එනම් ඩිසයින් යනු;

• තීරණය කරගත් නිශ්චිත අරමුණක් වෙත ක්‍රියාත්මක වන ස්වභාවය

• අරමුණ කෙරෙහි නැවත නැවත රැඳී සිටීමට විචාරශීලී වන ස්වභාවය

• උපයෝගී/ ප්‍රයෝජ්‍ය වටිනාකමක් සහිත වන ස්වභාවය

• මනුෂ්‍ය ස්වභාවය වඩ වඩාත් තෘප්තිමත් කිරීමෙහි අනවරත ශුභවාදී දැක්ම

• මනුෂ්‍ය ගැටලුවකට විසඳුමක් යෝජනා කරන ස්වභාවය

යන සියලු කරුණු කෙරෙහි නැවත නැවතත් අවධානය යොමුකරමින් ගලායන ක්‍රියාවලියකි.

තවත් අයුරකින් දකිමු: එනම් ඩිසයින් යනු; පැවැත්මේ යම්කිසි ස්වරූපයක් පිළිබඳව - ගැඹුරින් දැකීම - ගැඹුරින් සිතීම - තව තවත් විචාරාත්මකව විමසමින්/ විභාග කරමින් හඳුනාගැනීම - ඒ හඳුනාගැනීම් ඇසුරෙහි කරන නවමු කටයුතු - එමඟින් වඩාත් සංවිධිත සහ සංගත, උපයෝගීතාවයෙන් වැඩි නිර්මාණයක් කිරීමයි. න්‍යායන් සංවර්ධනය කිරීම, නිර්මාණාත්මක බව, විශ්ලේෂණය සහ සංස්ලේෂණය මේ ක්‍රියාවලියේ උපාංග වේ. තවද, ක්‍රියාවලියේ අවසාන ඉලක්කය වන්නේ මනුෂ්‍ය ස්වභාවය වඩ වඩාත් තෘප්තිමත් කිරීම කෙසේ සිදුකරන්නේද යන්න කෙරෙහියි.

කරන වැඩේට හැකි හැකි සෑම ආකාරයෙන්ම වඩ වඩාත් සංවේදී වෙමින් (conscious වෙමින්) එහිම නිමග්න වෙමින් ඒ කටයුත්ත වඩ වඩාත් fine-tune කරගැනීම යන කරුණ මෙහිදී අවධාරණය කළ යුතුය. ඒ අදහසින් කියැවෙන සිතීම් රටාවේ ඇති කාර්යක්ෂම වැදගත්කම නිසා ඩිසයින් විෂයේ අදාලත්වය අතිවිශාල ලෙස ඉහල යයි. වෙනස් ආකාරවල විෂය ක්ෂේත්‍රයන් විසින් ඩිසයින් චින්තනය තමන්ට අනුවර්තනය කරගැනීමත් දකින්නට ලැබේ. එහෙයින්, ඩිසයින් ඉතා සීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙන දහම කි.

https://www.facebook.com/AMSMJCBA/posts/10213302051165623

2 Likes